Formacja, która budzi ludzi, oparta na Słowie Bożym w rytmie czytań liturgicznych Kościoła Katolickiego

Dlaczego Projekt Puls

by wejść w osobistą relację z Jezusem Chrystusem poprzez Słowo Boże!

Sami jesteśmy rozkochani w Słowie Bożym i pragniemy rozkochać innych i poprowadzić ich poprzez doświadczenie Żywego Słowa do relacji z Jezusem Chrystusem w otwartości na Ducha Świętego, by Bóg został uwielbiony i wywyższony w życiu każdego wierzącego, by życie każdego coraz bardziej tętniło pulsem Słowa Bożego, by puls wyznaczany przez Boże Słowo stał się naturalnym rytmem codzienności.

Projekt Puls to trzyletni program formacyjny, który w wymiarze merytorycznym opiera się niemal wyłącznie na Piśmie Świętym, stąd jest absolutnie fundamentalny, uniwersalny i ponadczasowy. Jeśli idzie o wymiar metodyczny – wykorzystuje wypracowane przez Kościół na przestrzeni wieków metody czytania Słowa Bożego.

Jeśli myślisz o formacji dla Twojej wspólnoty

Rekomendacje

bp Artur Ważny

Zapoznałem się z Projektem Puls dokładnie w tygodniu po 23. Niedzieli Zwykłej Roku B. To ważne, ponieważ proponowany projekt jest
integralnie związany z czytaniami mszalnymi z poszczególnych niedziel roku liturgicznego Kościoła. W ową niedzielę – zarówno w pierwszym czytaniu z Księgi Daniela, jak i w Ewangelii św. Marka – występuje słowo ucisk: „W owe dni, po wielkim ucisku…” (por. Mk 13,24). Spotkałem się w jednym z komentarzy, że to słowo ucisk określać może również sposób badania pulsu! Sprawdzanie rytmu bicia serca…
I oto otrzymuję „Projekt Puls”.
Kiedy zapoznałem się z projektem nabrałem przekonania, że powstał on z doświadczenia i praktyki, które w nim widać oraz biblijno-liturgicznej duchowości zawartej w głębokiej i zarazem prostej formule. I co ważne – jest on mocno wpisany w codzienność życia Kościoła. Nie wymaga nadzwyczajnych starań czy poszukiwań wyjątkowych treści formacyjnych. Okazuje się, że Kościół w swej mądrości i trosce podaje swoim dzieciom wystarczający i najlepszy pokarm, zastawiając w każdą niedzielę stół Słowa Bożego. Walorem tej propozycji i jej atutem jest to właśnie, że jest potwierdzeniem i realizacją słów Jezusa, że „każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (por. Mt 13,52). Wzruszające jest więc to, że tego swoistego połączenia dokonują ludzie świeccy, którzy – z błogosławieństwem Kościoła – stali się uczniami Jezusa poprzez zakochanie się w Nim i Jego Słowie. Znów można tutaj nawiązać do słów Ewangelii: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Przez wiele lat osobiście i w małej wspólnocie uczniowie ci rozważali Boże Słowo, zachowywali je. Teraz zaś jest czas wypełniania tego Słowa, zrodzenia tego Słowa dla innych w postaci proponowanego swoistego programu formacji. Dlatego projekt ten ma szansę być dobrze przyjęty we wszystkich kręgach i wspólnotach parafialnych, grupach i stowarzyszeniach naszego Kościoła. Każdy może się tutaj odnaleźć i wynieść duchową korzyść. Uważam, że propozycja ta będzie mogła służyć wielu osobom i wspólnotom, jako pomagająca wyznaczać rytm ich duchowości w codziennym życiu. Nie jest ona abstrahująca ani od codzienności Kościoła, ani od naszej zabieganej codzienności. Może doskonale pomóc zharmonizować obie codzienności w jedno. A oto chodzi przecież w chrześcijańskim życiu.

bp Artur Ważny
(Diecezja Tarnowska)

ks. Bronisław Kowalik

Nieustannie towarzyszę w roli opiekuna duchowego działającej przy parafii od kilku lat Grupie Biblijnej. Widzę ich wzrost w wierze, rozwijającą się miłość do Słowa Bożego i pogłębiającą się relację z Bogiem. Sam wiele czerpię ze wspólnych spotkań. Przez te lata miałem okazję obserwować, jak rodziła się koncepcja formacji Projekt Puls. Różnorodność metod czytania Słowa Bożego dawała przestrzeń do głębokiego wniknięcia w jego przesłanie, a odmienna dynamika poszczególnych spotkań pozwalała na dotarcie do serc każdego z członków bardzo zróżnicowanej grupy. Cieszę się bardzo, że to, co pomogło moim Parafianom doświadczyć żywego Słowa, może teraz posłużyć innym wspólnotom.

ks. Bronisław Kowalik

Świadectwa

Elżbieta, wspólnota Głos na Pustyni

Piszę, żeby podziękować w imieniu mojej grupy formacyjnej, którą prowadzę w tym roku w oparciu o Państwa konspekt.
W naszej grupie jest 8 kobiet, jesteśmy niesamowicie zbudowane jakie owoce przynosi ten Projekt.
Konkretniej: każda metoda zdecydowanie pozwala nam bardziej zagłębić się w Słowo Boże, odkryć nowe rzeczy, prawdy, które tam były, ale wcześniej jakby niewidoczne.
Ja osobiście praktycznie nigdy nie pamiętałam Ewangelii już po wyjściu z Mszy Świętej. Obecnie słucham z zaciekawieniem tego, co jeszcze dany kapłan „odkrył” w danej Ewangelii i pamiętam większość tych, które były czytane na niedzielnych Mszach.
Zaskoczone byłyśmy również wywiadem biblijnym – wejście w rolę bohaterów scen biblijnych było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Pytania, które się pojawiły były bardzo głębokie i pomogły nam się przybliżyć do danej sytuacji i zrozumieć co mogły przeżywać te osoby.

Elżbieta, wspólnota Głos na Pustyni

Gabriela i Marcin, wspólnota Jedna Owczarnia

Na spotkaniach uczymy się słuchać Boga w taki sposób, aby Jego Słowo uczynić głęboko swoim. Każde spotkanie jest inne i angażuje całych nas w poznawanie Bożego Słowa. Dzięki różnym metodom czytania Pisma możemy niejako wejść w sam środek wydarzenia z Ewangelii, poczuć się jego uczestnikami. Sprawia to, że Słowo jest dla nas żywe, aktualne, odnajdujemy w nim Boga, spotykającego się z nami osobiście.
Gabriela i Marcin, wspólnota Jedna Owczarnia

Natalia i Łukasz, wspólnota Jedna Owczarnia

Codzienne czytanie Pisma Świętego pomaga nam w bliższym poznawaniu Boga. Dzięki czytaniu Pisma poznaliśmy Żywego Boga, który jest blisko nas i który pragnie, byśmy mieli z Nim prawdziwą relację. Zgłębiona relacja z Bogiem wprowadza w nasze życie wielką radość i pokój. Całe nasze życie zaczynamy podporządkowywać Bogu. To z Nim podejmujemy najważniejsze decyzje, to Jemu zawdzięczamy nasze sukcesy i radości, i to On pomaga nam w pokonywaniu trudów codzienności. Im bliżej poznajemy Boga przez Jego Słowo, tym bardziej zmienia się nasza codzienność, nasze przyzwyczajenia i perspektywa patrzenia na różne sprawy. Dzięki codziennemu czytaniu Pisma Świętego czujemy się umocnieni, budujemy nasze życie na mocnych fundamentach. Jesteśmy lepszymi małżonkami, lepszymi rodzicami, przyjaciółmi, lepszymi ludźmi. Dzięki obcowaniu ze Słowem Bożym dajemy Bogu przestrzeń, by w nas żył i kierował naszym życiem.
Natalia i Łukasz, wspólnota Jedna Owczarnia

Krystyna, Grupa Biblijna

Kiedyś podążałam za Jezusem małymi kroczkami. Nagle przyspieszyłam i zbliżyłam się do Jezusa, gdy zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach nowo powstałej Grupy Biblijnej. Teraz mogę powiedzieć że idę do Naszego Kochającego nas Ojca z Jezusem. Mam Jezusa zawsze przy sobie. Czuję Jego obecność. Nauczył mnie rozmawiać ze Sobą. Mówi do mnie przez NATCHNIENIA i SŁOWO BOŻE!!! Zawsze otrzymuję odpowiedź na zadane pytanie. Śmieję się i płaczę z Jezusem. Z Jezusem też podejmuję decyzje: przy dobrym wyborze mam radość w sercu, a poprzez niepokój serca rozpoznaję zagrożenia. Z Jezusem mogę wszystko. Jestem szczęśliwa mimo napotykanych trudności. A wszystko zaczęło się od rozważania Ewangelii z nadchodzącej niedzieli.
Krystyna, Grupa Biblijna

Zofia, Grupa Biblijna

Zdecydowanym krokiem do intensywnych i owocnych spotkań ze Słowem Bożym w Grupie Biblijnej były Rekolekcje Odnowy Wiary. Rekolekcyjny czas dodał jaśniejszego blasku obecności Bożej w moim sercu i życiu, a potem każde kolejne rozważanie Słów Pisma Świętego, już w naszej Parafialnej Wspólnocie Biblijnej, zbliżało mnie do prawdy o Bogu i sobie. Czułam, że Jezus mówi do mnie nie nadaremnie i daje mi siłę do mierzenia się z każdym kolejnym dniem. Odnajdywałam głęboki sens mojego istnienia i za sprawą Ducha Świętego lgnęłam coraz bardziej do Jezusa jak do nikogo innego. I jak nigdy wcześniej, Duch Boży zaprowadził mnie wprost w samo serce wiary, do skarbca Kościoła Świętego, po dar największy, jaki nam Jezus zostawił, czyli Samego Siebie podczas Eucharystycznej Ofiary. Choć wiem, że cud Eucharystii przekracza wszystkie człowieka granice, to szczerze wyznaję, że obecnie, za każdym razem, kiedy w świeżych ranach Jezusowych podczas Mszy Świętej klękam, o wiele wyraźniej widzę i słyszę, jak sam Jezus mówi do mnie z miłością:

Chodź! – Dotknij mnie sercem.
Niczego się nie lękaj.
Spójrz! – Tak kochać trzeba.
Umieraj ze mną i zmartwychwstań.
Zakosztuj zadatku nieba.
Ja, dziękując pokornie za taki ogrom łaski,
cichutko odpowiadam:
Mój Ofiarny Jezusie.
Jezusie Mój Ukochany.
Każdym Twoim Słowem zapewniasz mnie o tym,
że najbardziej
tam Jesteś, gdzie Twoje rany.
Pozwól mi dotykać Cię całym moim sercem już zawsze.

Zofia, Grupa Biblijna

Poznaj naszą historię

Jako liderzy, od początku istnienia naszej wspólnoty, pragnęliśmy całkowicie polegać na Bogu w kwestii jej prowadzenia. Nie chcieliśmy wchodzić w zastane schematy, ani gotowe plany formacji. Pytaliśmy gorąco Pana, wokół czego chce nas gromadzić i bardzo jasno zrozumieliśmy, że podstawą naszej formacji ma być wyłącznie Słowo Boże w porządku liturgicznym czytań niedzielnych.

czytaj dalej...

Kilka lat temu przeprowadziliśmy się z dużego miasta – z Krakowa – do podbocheńskiej wsi z parafią w Pogwizdowie (diecezja tarnowska), stając się częścią wiejskiej rzeczywistości Kościoła w Polsce. W naszym sercu paliła się ogromna potrzeba wspólnoty, jednak czuliśmy obydwoje bardzo wyraźnie, że Pan pragnie, abyśmy włączyli się w życie Kościoła lokalnego – w miejscu, gdzie aktualnie mieszkamy – zostawiając nasze krakowskie wspólnoty i środowisko, po to, by budować tutaj. Dzięki otwartości naszego proboszcza, ks. Bronisława Kowalika, w 2015 roku zorganizowaliśmy parafialne Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym. Dla nas był to wielki początek. W wyniku tego seminarium zawiązała się kilkunastoosobowa wspólnota. Jako liderzy, od początku jej istnienia, pragnęliśmy całkowicie polegać na Bogu w kwestii jej prowadzenia. Nie chcieliśmy wchodzić w zastane schematy, ani gotowe plany formacji. Pytaliśmy gorąco Pana, wokół czego chce nas gromadzić i jasno zrozumieliśmy, że podstawą naszej formacji ma być wyłącznie Słowo Boże w porządku liturgicznym czytań niedzielnych. Poszukując sposobów dla owocnego czytania Biblii znaleźliśmy wiele wspaniałych, prostych i jednocześnie efektywnych metod wypracowanych na przestrzeni wieków w Kościele. Pomogły nam, a także naszej wspólnocie, w której wiedzieliśmy, że musimy wystartować od „ABC czytania Słowa Bożego” – wiele osób nie znało Biblii, większość z nas w ogóle nie czytała Biblii samodzielnie. Oddaliśmy się Duchowi Świętemu, przemadlając każde spotkanie z tygodnia na tydzień i podążając za Jego natchnieniami. To On sam dawał nam pomysły co do formy każdego spotkania. Gdy patrzymy wstecz na trzy lata formacji naszej wspólnoty widzimy bardzo wyraźnie, że przebiegała ona według określonego planu, który – jak wierzymy – był nam dany przez Ducha Świętego.

Formacja naszej wspólnoty obejmująca trzy lata przyniosła bardzo konkretne owoce dla uczestników spotkań w postaci

  • przemiany życia,
  • osobistej codziennej lektury Biblii,
  • czytania Biblii w rodzinach,
  • doświadczenia Żywego Słowa,
  • otwartości na Ducha Świętego,
  • potrzeby dzielenia się wiarą.

Trzyletnia formacja w ramach naszej wspólnoty zaowocowała pączkowaniem i powstaniem dwóch wspólnot o odmiennym charakterze i dynamice. Jesteśmy zatem przekonani, że formacja przeprowadzona na podstawie Pisma Świętego w porządku liturgicznym czytań niedzielnych jest niezwykle uniwersalna i może służyć wspólnotom o różnym charakterze oraz generować wspólnoty o odmiennej dynamice, zgodnej z potrzebami i środowiskiem, których jednak cechą wspólną jest

  • ożywienie życia modlitewnego,
  • wejście w osobistą relacje z Jezusem Chrystusem,
  • głód Słowa Bożego
  • oraz pragnienie posługi.

Zachęceni przez Ducha Świętego oraz kilku zaprzyjaźnionych księży pragniemy szerzej podzielić się drogą formacyjną naszej wspólnoty, gdyż – jak głęboko wierzymy – wypracowana na modlitwie koncepcja formacji Projekt Puls może posłużyć w ożywieniu życia parafialnego w naszej (i nie tylko naszej) diecezji.

Przedstawiliśmy Projekt Puls naszemu biskupowi Andrzejowi Jeżowi, jako propozycję formacji dla wspólnot i parafii w naszej diecezji – spotkaliśmy się z pozytywnym przyjęciem i żywym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy błogosławieństwo na dalsze prace. I tak szczęśliwie trafiliśmy pod skrzydła księdza Artura Ważnego, Diecezjalnego Ojca Duchownego Diecezji Tarnowskiej, który to stał się opiekunem duchowym tego dzieła.

Jerzy i Anna Ordutowscy

Autorzy Projektu Puls

Jeśli myślisz o formacji dla Twojej wspólnoty – skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany formacją wg Projektu Puls, masz jakieś pytania lub chciałbyś zamówić Konspekt Formacyjny – napisz lub zadzwoń! Dane kontaktowe znajdują się w stopce. Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących Projektu Puls, podzielimy się swoim doświadczeniem lub zrealizujemy twoje zamówienie.