Przeznacz ich do świętości poprzez prawdę – Twoje Słowo jest prawdą!
(z czytania dnia, zob. J 17,17)
Tak Słowo na dziś komentuje wczorajsze wieczorne spotkanie z fantastycznymi ludźmi z Tarnowa 🙂 Tworzą młodą wspólnotę i chcą wzrastać mocno w Bożym Słowie. Projekt Puls stanie się narzędziem, którym będą pracować przez najbliższy czas.