to trzyletnia formacja, która rozpala miłość do Słowa Bożego

czyni uczniami

a poprzez Słowo Boże prowadzi do relacji z Jezusem Chrystusem

czyni świadkami

i uzdalnia do świadomego poprowadzenia swojego życia duchowego wewnątrz wspólnoty, w ramach podjętej konkretnej posługi

czyni misjonarzami

Jeśli idzie o wymiar merytoryczny – opiera się niemal wyłącznie na Piśmie Świętym, stąd jest absolutnie fundamentalna, uniwersalna i ponadczasowa. Skupiona jest wokół Słowa Bożego zgodnie z porządkiem liturgicznym czytań niedzielnych (Rok A, B, C).

Jeśli idzie o wymiar metodyczny – wykorzystuje wypracowane przez Kościół metody czytania Słowa Bożego. Różnorodność metod daje możliwość prowadzenia spotkań w różnych formach. Stwarza to przestrzeń do przeżywania Słowa Bożego na różnych płaszczyznach.

Sięga po współczesny przekaz, narzędzia i formy komunikacji. Dostarcza wielu inspiracji ze świata książki i przestrzeni Internetu.

Wszystko po to, aby rozkochać uczestników spotkań w Słowie Bożym i poprowadzić ich poprzez doświadczenie Żywego Słowa do relacji z Jezusem Chrystusem w otwartości na Ducha Świętego.

Trzyletnią formację w ramach Projektu Puls można przedstawić w skrócie w następujący sposób:

I ROK
nauka słuchania
branie
zainteresowanie Słowem
umiejętność odczuwania
czynienie uczniami

II ROK
nauka dzielenia
wymiana
konfrontowanie ze Słowem
umiejętność nazywania
czynienie świadkami

III ROK
nauka posługi
dawanie
zaangażowanie w Słowo
umiejętność wdrażania
czynienie misjonarzami

Pierwszy rok formacji rozpala miłość do Słowa Bożego – czyni uczniami.

Służy ku temu, aby rozkochać w Słowie Bożym. W tym roku formacyjnym staramy się zaangażować CAŁYCH SIEBIE w czytanie Słowa, a więc nie tylko umysł i intelekt, ale wszystkie emocje i uczucia, swoją wyobraźnię i pamięć, a nawet ciało – by poruszyć SERCE.

W tym roku formacyjnym dokładamy wszelkich starań, by każde spotkanie było fascynujące, odmienne, zapadające w pamięć, a każde kolejne było wyczekiwane. Budujemy odpowiednią atmosferę i warunki do pełnego zaangażowania w przeżycie danego spotkania.

Metody czytania Słowa Bożego, które wykorzystujemy w ramach formacji I roku:

 • modlitwa Słowem Bożym
 • krótkie formuły wiary
 • dyskusja
 • scenka biblijna
 • przeredagowanie tekstu
 • czytanie z pytaniem
 • targum
 • Västerås
 • metoda adekwacji antropologicznej
 • wywiad biblijny

Drugi rok formacji prowadzi do relacji z Jezusem Chrystusem – czyni świadkami.

To wejście w GŁĄB, gdzie coraz bardziej świadomie uczymy się słuchać Ducha Świętego w spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie. W tym roku mniejszy nacisk kładziemy na emocjonalne przeżycie Słowa, a bardziej koncentrujemy się na doświadczeniu, że Bóg mówi konkretnie do mnie, konkretnie do mojej osobistej sytuacji życiowej – by doświadczyć Żywego Słowa.

Ma on na celu również wprowadzenie w dzielenie się z innymi tym, co Duch Święty mówi do mnie poprzez Słowo, a także – dzięki większemu wzajemnemu zaufaniu i głębszym relacjom, jakie (ufamy) zbudowały się dotychczas wewnątrz grupy – otwiera możliwość szczerej konfrontacji własnego życia w świetle Ewangelii. To czas, kiedy szczególny nacisk kładziemy na osobistą codzienną lekturę Słowa Bożego. To również czas przygotowania uczestników do dawania świadectwa wiary.

Metody czytania Słowa Bożego, które wykorzystujemy w ramach formacji II roku:

 • ewangeliczna rewizja życia
 • dzielenie się Słowem Bożym
 • echo Słowa
 • lectio divina
 • skrutacja Słowa Bożego

Trzeci rok formacji uzdalnia do świadomego poprowadzenia swojego życia duchowego wewnątrz wspólnoty w ramach podjętej konkretnej posługi dla parafii – czyni misjonarzami.

W ramach tego roku sięgamy również po teksty inne niż Pismo Święte, które – przy jednoczesnej lekturze Słowa Bożego – wyposażą
w odpowiednie narzędzia – by rozeznać swoje miejsce w Kościele.

To czas przygotowywania samodzielnych chrześcijan, zdolnych do podjęcia dalszej osobistej formacji i gotowych do pełnienia służby w dziele ewangelizacji zgodnie z własnym rozeznaniem i powołaniem.

Sprawdź, jak pracować z konspektem formacyjnym!

Plusy formacji Projekt Puls

JEST UNIWERSALNA

Fakt, że opiera się w sferze merytorycznej wyłącznie na Słowie Bożym czyni ją niezwykle uniwersalną. Może być stosowana z powodzeniem we wspólnotach o różnych duchowościach. Może też stać się narzędziem formacyjnym dla ministrantów i lektorów.

CECHUJE JĄ PROSTOTA

Jest niezwykła przez to, że tak naprawdę nie wprowadza niczego nowego, a jedynie porządkuje i podaje w określonej formie i celowości zastosowania pakiet metod zgłębiania Słowa Bożego dawno wypracowanych przez Kościół.

KIERUJE KU GŁĘBSZEMU PRZEŻYCIU NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

Cotygodniowe spotkania skoncentrowane są wokół Ewangelii z nadchodzącej niedzieli i pomagają głębiej wniknąć w jej treść. Przygotowują w ten sposób do głębszego i pełniejszego przeżycia niedzielnej Eucharystii, która zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem.

JEST PRZEWIDZIANA DO PROWADZENIA PRZEZ ŚWIECKICH

Nie wymaga od osób prowadzących głębokiej wiedzy teologicznej czy biblijnej, zatem rolą księdza – opiekuna wspólnoty – jest jedynie towarzyszenie jej.

MA WYMIAR OSOBISTY I EKLEZJALNY

Prowadzi nie tylko do osobistego wzrostu duchowego poszczególnych uczestników, ale w swym założeniu prowadzi do otwarcia przestrzeni dla ducha służby i rozbudzenia pragnienia ewangelizacji.

Jeśli myślisz o formacji dla Twojej wspólnoty – skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany formacją wg Projektu Puls, masz jakieś pytania lub chciałbyś zamówić Konspekt Formacyjny – napisz lub zadzwoń! Dane kontaktowe znajdują się w stopce. Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących Projektu Puls, podzielimy się swoim doświadczeniem lub zrealizujemy twoje zamówienie.