Za nami wspaniały czas weekendowych rekolekcji ze Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Józefa z Tarnowa🔥💪💪🕊❤.
Dziękujemy Wam, Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie , za zaproszenie do prowadzenia tych rekolekcji. Był to dla nas wielki przywilej – móc razem z Wami gromadzić się wokół Słowa i uwielbiać Pana 🙂
Jesteście cudowni!